Progress

Improvement

De rafelranden van een enkele interim opdracht

Al vele jaren mag ik ondernemers helpen met mijn expertise om hun organisaties toekomstbestendig te maken. Intensieve en succesvolle trajecten bij mooie organisaties. Daaruit zijn fijne samenwerkingen met ondernemers ontstaan gebaseerd op respect en vertrouwen. Toch loop je als interim manager ook wel eens tegen een traject aan dat iets minder soepel verloopt. Een opdracht waar je vol energie en vertrouwen aan begint, maar waar al snel blijkt dat het, om meerdere redenen, een ‘mission impossible’ is.  

Voor de start van een interim opdracht

Het komt nog regelmatig voor dat de inzet van een interim manager omgeven is met een soort geheimzinnigheid. Introductiegesprekken met een opdrachtgever worden gevoerd ofwel op een externe locatie of na werktijd. Onttrokken aan het oog van (te) nieuwsgierige werknemers.

En laten we eerlijk zijn, wanneer de inzet van een interim manager overwogen wordt, dan is er meestal ook wel sprake van enige urgentie. Veel opdrachtgevers wachten te lang met het inhuren van een externe expert voor het oplossen van problemen in de organisatie. Een zekere gène speelt daarbij mogelijk een rol. En dan moet de inzet van de interim manager nog ‘verkocht’ worden richting de organisatie.

Dat kan gebeuren door het creëren van een hoog verwachtingsniveau. Immers, nu is de specialist binnen. En dan zijn er 2 scenario’s denkbaar die het succes van de opdracht in de weg kunnen staan:

  1. De opdrachtgever leunt achterover, en de medewerkers volgen dat voorbeeld, en kijken met argusogen hoe de interim manager het probleem tracht op te lossen.
  2. De opdrachtgever probeert middels micromanagement iedere stap te monitoren en bij te sturen om op die manier, voor het gevoel, controle te houden op de interventie.

Beide scenario’s zijn opmerkelijk. Er is een probleem in de organisatie op te lossen. Het zittend management heeft moeite (om welke reden dan ook) het probleem zelf op te lossen. Er wordt geïnvesteerd in een interim manager. Vervolgens wordt dan niet de constructieve samenwerking gezocht tussen interimmer, opdrachtgever en organisatie.

Verantwoordelijkheid

Wat mij opvalt is dat er veel aandacht geschonken wordt aan de verantwoordelijkheid van de interim manager voor het succes van een interim opdracht. Google maar eens, dan kom je o.a. het volgende tegen:

  • De succesfactoren van een interim manager
  • 9 kenmerken van succesvolle interim managers
  • Belangrijke vaardigheden van de interim manager
  • Persoonlijkheid van interim manager bepaalt in hoge mate zijn/haar succes

Dit zou de indruk kunnen wekken dat de interim manager uitsluitend verantwoordelijk is voor het succes van de interim opdracht. Ik beweer daarentegen dat ook de opdrachtgever een interim opdracht kan maken en breken.

Goed opdrachtgeverschap

Er zou veel meer aandacht moeten zijn voor goed opdrachtgeverschap. Maar wat is dat dan? Een aantal jaren geleden is een onderzoek uitgevoerd door ZiPconomy en Tilburg University naar goed opdrachtgeverschap. Daarin wordt o.a. het volgende gesteld:

“In essentie is een interim professional een mens, die een beetje fatsoenlijk behandeld en benaderd wil worden. Behandel als opdrachtgever degene die je inhuurt zoals jezelf behandeld wilt worden. Professionals gedijen het best in een omgeving waarin ze gewaardeerd en erkend worden”.

Goed opdrachtnemerschap

Natuurlijk moet ook de interim manager zijn/haar verantwoordelijkheid nemen. En die ligt met nadruk in het inzichtelijk krijgen van de opdracht die geschetst wordt. Is er een helder en correct beeld van de oorzaken en omvang van de problemen die opgelost moeten worden? Is het gegeven tijdspad reëel haalbaar? Is het budget toereikend? Is er mandaat om de opdracht adequaat uit te voeren?

Het kan gebeuren dat het bij het eerste punt al mis gaat. Er is geen duidelijk beeld van de oorzaken en omvang van de problemen. Dit kan ontstaan omdat de opdrachtgever weigert te erkennen dat zij zelf een belangrijke oorzaak is van het probleem. Struisvogelpolitiek dus. En dit komt vaker voor dan je denkt.

Als interim professional heb je geen verleden en toekomst in de organisatie en is het je taak om als kritische buitenstaander je diagnose helder en scherp te stellen. Ook als dat betekent dat je de opdrachtgever (mede)verantwoordelijk moet stellen voor de ontstane situatie en onderdeel moet maken van de oplossing.

De oplossing

Voor het succesvol invullen van een interim opdracht is een hecht samenspel nodig tussen opdrachtgever en interim professional. Een samenwerking op basis van respect en vertrouwen waarin de interimmer voldoende ruimte en mandaat heeft om de opdracht succesvol uit te voeren. Uiteindelijk is het altijd een gedeelde verantwoordelijkheid.

Behandel elkaar hoe jezelf behandelt wilt worden en voorkom een hiërarchie in de samenwerking. Spreek verwachtingspatronen ten opzichte van elkaar uit en wees daarbij eerlijk. Niets is zo vervelend als halverwege de opdracht tot de conclusie komen dat teruggeven van de opdracht onvermijdelijk is. Dat geldt voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.

Benieuwd hoe ik jou kan helpen?

Neem gerust contact met mij op voor een vertrouwelijke en inspirerende inventarisatie.
Bel 06 – 51 19 74 68 of mail naar rene@gobizz.nl

René Lijzenga

terug naar overzicht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *