Progress

Improvement

De kracht van interim-management in jouw bedrijf

Stel je bent druk met dagelijkse bedrijfsprocessen en het blijkt dat een tijdelijk project – dat hier parallel aan loopt – niet de juiste aandacht krijgt. Of de juiste kennis en ervaring ontbreekt op dit moment om het tot een goed einde te kunnen brengen. Het kan ook zo zijn dat je een ingrijpend veranderingsproces doorvoert, maar daarvoor impopulaire maatregelen nodig zijn. Misschien groeit je organisatie zo hard, dat je het overzicht kwijt bent en je behoefte hebt aan inzicht en focus.  Allemaal situaties waarin het inschakelen van een interim-manager de oplossing kan zijn.

”Het begrip Interim is afkomstig van het Latijnse ad interim wat zoveel betekent als plaatsvervangend, waarnemend of in tussentijd. Met andere woorden een tijdelijke plaatsvervangende oplossing.”

Graag neem ik je mee in een praktijkvoorbeeld waarin interim-management snel tot het gewenste resultaat heeft geleid.

De situatie

Deze interim-opdracht voerde ik eens uit voor een Nederlands bedrijf, onderdeel van een buitenlandse multinational. Binnen de groep van bedrijven in Nederland werden 2 vestigingen samengevoegd. Een uitgebreid verandertraject was hier dus gaande, met ingrijpende gevolgen voor de medewerkers.

Een deel van de mensen werd boventallig verklaard en een aantal mensen kreeg het aanbod mee te verhuizen onder bepaalde voorwaarden. Dit kwam koud op het dak van de betrokken mensen. Ze voelden druk om snel vaststellingsovereenkomsten te tekenen maar wilden eerst juridisch advies inwinnen.

Van een paar mensen die het aanbod kregen om mee te verhuizen werd er zonder meer van uitgegaan dat ze zouden instemmen. Echter, het tegenovergestelde bleek waar. Dit zijn de mensen met de meeste kennis van de operatie en de langste dienstverbanden. De voortgang van de bedrijfsvoering kwam daardoor destijds per direct in gevaar.

De opdracht

Het management in Nederland was destijds druk met andere taken. Ik nam tijdelijk de rol van vestigingsmanager op me.

De doelen:

– ervoor zorgen dat de aanwezige kennis en kunde geborgd werd;
– dat de te werven mensen snel en efficiënt ingewerkt werden;
– dat processen en procedures op papier aangescherpt werden;
– dat de komende kwaliteitsaudit positief afgerond werd;
– en misschien wel het belangrijkste, dat er (weer) draagvlak bij de medewerkers gecreëerd werd.

Het resultaat

Bovenstaande doelen werden in 3,5 maand afgerond. Een deel van de kernbezetting is gebleven. Weliswaar in enkele gevallen in andere, uitgebreidere maar wel goed gedefinieerde rollen. Er is bij de medewerkers veel bereidwilligheid gekweekt om de schouders eronder te blijven zetten. Door commitment, een luisterend oor te bieden en hen zelf te laten meebepalen, hebben we dit voor elkaar gekregen. Zij voelden zich medeverantwoordelijk en het hielp dat er ook daadwerkelijk dingen gedaan werden met de inspraak die ze kregen.

Ik regelde dat er veel tijd en energie gestoken werd in het aanscherpen van processen, procedures en werkwijze. Hierdoor kregen de nieuwe medewerkers ook meteen een duidelijke richting mee. Dat was zeer gewenst gezien de korte inwerkperiode in de prangende situatie.

Ondertussen vond ook nog de jaarlijkse kwaliteitsaudit plaats. We hebben daarom veel aandacht besteed aan o.a. het kwaliteitshandboek om de audit positief te laten verlopen. Met de hoge score van 99% is dat gelukt, een hele prestatie met in het achterhoofd de turbulente tijd waarin de organisatie verkeerde.

Tenslotte heb ik de fysieke verhuizing georganiseerd en begeleid en is de rust in de tent teruggekeerd. Tijdens de evaluatie met het management heb ik nog de nodige aanbevelingen voor de nabije toekomst meegegeven.

“We zijn blij dat jij dit traject voor ons wil doen.” “Het neemt ons een hoop zorgen uit handen.” “Goed om te weten dat de rust teruggekeerd is.” Dit soort uitspraken geven me veel voldoening. Het is erg fijn om vanuit je expertise mensen snel verder te kunnen helpen. Ik zeg dit niet om mezelf een schouderklopje te geven, maar omdat deze uitspraken nou juist de kracht van interim projecten goed verwoorden.

De leerpunten  

De oorzaak van de ontstane situatie bleek tweeledig. Er is tijdens de start het veranderproces te weinig aandacht besteed aan het creëren van draagvlak in de kern van de organisatie. En er is nauwelijks gecommuniceerd met betrokkenen. Dit zijn twee basisvoorwaarden voor een succesvol verandertraject.

Een interim-manager kijkt met afstand en zonder emotie naar de situatie. Hierdoor kon ik snel draagvlak creëren. Mensen hebben ernstig behoefte om gehoord te worden. Als interim-manager kun je die rol snel en beter oppakken, omdat je niet belast bent met zaken uit het verleden. En omdat je in de ogen van de medewerkers – mits je je zo opstelt – onbevooroordeeld bent.

Je kunt je als tijdelijk manager op verschillende manier opstellen. Je kunt je boven de organisatie plaatsen, of ertussen. Ik heb in deze situatie gekozen voor de combinatie. Indien nodig nam ik top-down beslissingen, maar met een luisterend oor en begrip voor medewerkers. Dat betekent dus ook dat je bereid moet zijn om – indien nodig – de plannen aan te passen. Mensen meekrijgen is namelijk het belangrijkste.

Zit je met jouw bedrijf ook in een turbulente tijd?
Wil je groeien, maar ontbreekt de tijd, kennis of kunde?
Overweeg dan interim-management.

De kracht van interim-management op een rijtje:

  • Volledige focus op de opdracht
  • Onafhankelijk en objectief
  • Niet gehinderd door ballast uit het nabije verleden
  • Ervaring in verandertrajecten, dus weten waar op te letten en snel pijnpunten blootleggen en aanpakken
  • Dankzij frisse blik in staat om verbeterpunten (in de hele organisatie) aan te dragen
  • Snelle beschikbaarheid
  • Eenvoudige beëindiging van de samenwerking zodra de opdracht voldaan is

René Lijzenga

www.gobizz.nl

rene@gobizz.nl

06-51 19 74 68

terug naar overzicht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *