Progress

Improvement

Hoe wendbaar is jouw bedrijf?

We kennen ongetwijfeld allemaal de voorbeelden van bedrijven waarvan we een aantal jaren terug dachten dat ze iedere economische storm wel zouden overleven. Iconische (merk)namen zoals: Nokia, Kodak, Saab, V&D, OAD en zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan.

En toch overleefden deze bedrijven niet en gingen roemloos ten onder of werden voor een appel en een ei verkocht.

Hoe dat komt? Eigenlijk heel simpel. Ze gingen niet met hun tijd mee. En hadden niet in de gaten dat hun markten aan het veranderen waren door bijvoorbeeld de toetreding van nieuwe aanbieders met andere businessmodellen of veranderende wensen van hun klanten.

Zelfgenoegzaamheid

Het zelfgenoegzaam achterover leunen in de veronderstelling dat successen uit het verleden garant staan voor een mooie toekomst, bleek dodelijk. Of wel aan productontwikkeling doen maar op de ‘old skool’ manier waarbij de time-to-market soms langer leek dan de te verwachten levenscyclus van het nieuwe product.

Disruptors

Met de komst van disruptors (ontwrichters) zoals bijvoorbeeld: Amazon, AIRBNB, Spotify, Alibaba, Whatsapp en Coolblue lijkt zo’n beetje iedere branche ontwricht te worden. Bedreigingen voor het voortbestaan van jouw bedrijf, komen uit totaal onverwachte hoeken en van bedrijven waarvan je het totaal niet verwachtte.

Een tegeltjeswijsheid zoals: ‘verandering is de enige constante’ blijkt in de praktijk dus gewoon een keihard gegeven. Ieder bedrijf, hoe groot of klein ook, zal vol continue bezig moeten zijn met het aanpassen van proposities en businessmodellen. Aanpassen aan voortdurend veranderende omstandigheden.

Wendbaarheid

Werkmethodieken gebaseerd op ‘scrum’ en ‘agility’ zijn niet alleen rete-hip in hedendaags management, maar zorgen er gelukkig ook voor dat bedrijven snel kunnen inspelen op veranderingen.

Persoonlijk gebruik ik graag de term wendbaarheid bij mijn klanten.

Wendbaar betekent zoiets als lenig en behendig. Wendbaarheid is het vermogen om tijdig en op de juiste manier in te spelen op snel opkomende kansen en bedreigingen. Je kunt dus gerust stellen dat de wendbaarheid bepalend is voor de groei en continuïteit van je bedrijf.

Wat levert wendbaarheid op?

Wendbaarheid heeft alles te maken met relevant zijn en relevant blijven.  Door voortdurend te onderzoeken waar de mogelijkheden in de (nabije) toekomst liggen, kun je er tijdig, weloverwogen en doortastend op reageren.

De wereld om ons heen verandert ook in een steeds sneller tempo. Niet alleen als mens maar zeker ook als organisatie moet je hier in mee. Maar niet alleen de snelheid is steeds hoger, ook de impact van veranderingen wordt steeds groter. Deze veranderingen kunnen ingegeven worden door bijvoorbeeld technologische en/of maatschappelijke ontwikkelingen. De behoefte aan wendbaarheid is tegenwoordig een stuk actueler en noodzakelijker dan voorheen.

Hoe vergroot je de wendbaarheid?

Het vergroten van de wendbaarheid van je bedrijf is geen makkelijke en snelle opdracht. Het vraagt een doelgerichte en planmatige aanpak die gefaciliteerd en gedragen moet worden door de directie.

Essentiële bouwstenen voor wendbaarheid

Om aan wendbaarheid van je organisatie te kunnen bouwen, dienen er 4 essentiële bouwstenen aanwezig te zijn in je bedrijf; deze zijn:

  • Externe focus: Extern gerichte organisaties monitoren continu hun omgeving en verzamelen inzichten. Zo signaleren ze tijdig trends, ontwikkelingen, kansen en bedreigingen en zijn ze ‘strategisch alert’
  • Verbindend leiderschap: De top van de organisatie moet zorgen dat intern ‘alle neuzen dezelfde kant op staan’.
  • Mens en cultuur focus: Wendbaarheid betekent het einde van hiërarchische, bureaucratische en top-down gestuurde organisaties
  • Flexibele bedrijfsprocessen: Rigide bedrijfsprocessen en inflexibele IT-systemen zijn vaak grote obstakels voor organisaties die snel veranderingen willen doorvoeren en marktkansen willen benutten.

Zeg eens eerlijk, bezit jouw bedrijf (één of enkele) van deze bouwstenen?

Ik weet uit ervaring dat het antwoord op deze vraag vaak een ‘nee’ is. Is dat bij jou ook het geval dan moet je eerst gaan werken aan deze bouwstenen voordat je verder kunt. Zodra je dit op orde hebt dan kun je in 4 stappen naar een wendbare organisatie toewerken.

In 4 stappen naar een wendbare organisatie

Voor een wendbare organisatie is het dus van belang dat je extern gericht bent, verbindend leiderschap toont, je mensen en cultuur flexibel zijn en dat ook de processen en IT die flexibiliteit vertonen. Om dit te realiseren en blijvend te verbeteren, doorloopt je organisatie een continu proces dat uit vier stappen bestaat:

  1. Signaleren:

Het signaleren en begrijpen van de veranderingen die zich zullen voordoen in jouw bedrijfsomgeving. Zeg maar het zoeken naar signalen die deze veranderingen triggeren waarop de organisatie zal moeten reageren.

  1. Analyseren:

De signalen die opgevangen werden, worden vervolgens geanalyseerd en gerangschikt naar prioriteit, bv. gebaseerd op de aard en de snelheid van de (verwachte) veranderingen.

  1. Mobiliseren:

Wanneer deze signalen als echte triggers worden beschouwd voor het bedrijf om te veranderen, dan moet het management de middelen van de organisatie mobiliseren om bij te dragen aan de doelgerichte veranderingen: innovatie van product & dienst, veranderingen in processen en organisatorische veranderingen.

  1. Optimaliseren en leren:

De focus in deze laatste processtap is om te optimaliseren wat er in de vorige stap ingericht werd, namelijk de nieuwe producten, diensten & processen. Hier gaat het om (continue) verbetering, groei, efficiëntie verhoging en financieel beheer.

 

Een wendbare organisatie bouwen is zeker niet eenvoudig, maar wel noodzakelijk om bestaansrecht te behouden of zelfs sterker te worden.

Wil jij nu ook weten hoe het met de wendbaarheid van jouw bedrijf gesteld is?

Neem dan contact met mij op voor een laagdrempelige Quickscan. Dan weet je in ieder geval wat je te wachten staat.

Bel mij op 06 – 51 19 74 68 of mail naar rene@gobizz.nl

terug naar overzicht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *